لومیا 640

لومیا ۶۴۰ قدم بعدی مایکروسافت برای جلب کاربران رده پایین قیمت

گوشی جدید هوشمند مایکروسافت در رده ی پایین قیمت بازار لومیا ۶۴۰ نامگذاری خواهد شد. لومیا ۶۴۰ در حال حاضر با شماره‌ی RM-1109 توسط آناتل اپراتور بزرگ کشور برزیل،توسط آژانس مخابرات ملی آمریکا تایید شده است. تایید لومیا ۶۴۰ توسط اپراتوری آناتل بخش اعظمی از مشخصات فنی این گوشی‌هوشمند را مشخص کرده است. بر این اساس

Read More