بررسی جایگاه بیت کوین در سه ماهه ی اول سال ۲۰۱۴ میلادی