محاسبه ی صورت حساب مصرف برق

No Comment
آموزش ها
0
0

دغدغه ی بسیاری از کاربرانی که در دنیای استخراج به ماینینگ مشغول هستند ٬ محاسبه ی صورت حساب مصرف برق میباشد .

بسیاری از کاربران ایرانی دنیای استخراج بیت کوین نیز ٬ برای محاسبه میزان سود دهی دستگاه های استخراج ٬ نیاز به محاسبه ی صورت حساب مصرف برق دارند. شرکت توزیع نیروی برق چندی است ٬ سامانه ای را طراحی نموده تا  برای این دسته از افراد که نیاز به محاسبه ی میزان برق مصرف شده دارند ٬ این عمل تسهیل و به سرعت انجام پذیرد.

بدین منظور شما مشترک گرامی که در ایران زندگی میکنید میتوانید با مراجعه به لینک صورت حساب مصرف برق خود را جویا شوید.

محاسبه ی صورت حساب مصرف برق

منبع : شرکت توانیر

POST A COMMENT.